021 - 72974000
دورکاری استاندارد دقیقا به چه معناست؟

دورکاری استاندارد دقیقا به چه معناست؟

دورکاری استاندارد امروزه دورکاری کاملاً عادی شده است، زیرا بسیاری از سازمان‌های بزرگ به طور عمومی اعلام کرده اند که برای زمانی غیر قابل پیش بینی به کار از راه دور می پردازند. با این حال، بسیاری از سازمان‌ها به آرامی کارکنان خود را به شیوه ای انعطاف پذیرتر به دفتر باز می گردانند. و…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.