021 - 72974000

تکنولوژی مخصوص سفر

تکنولوژی های روز مخصوص افراد اهل سفر از اپلیکیشن هایی که  این اطمینان را به شما میدهند که همه وسایل ضروری سفر را جمع کرده باشید تا دستگاه هایی که از وسایل شما در برابر سرقت محافظت می کنند، تکنولوژی های روز مخصوص افراد اهل سفر هستند. در اینجا برخی از هوشمندترین مواردی که ممکن…

با یوتـــک همکاری کنید

سال‌ها است که هوشمندسازی خانه‌ها، بیمارستان‌ها، ادارات و حتی باغ‌ها و گلخانه‌ها بحث اصلی علاقه‌مندان این صنعت، مهندسین و مدیران شهری است. در جهان امروز که به‌ سرعت در حال پیشروی به سمت استفاده از هوش مصنوعی است، این خانه‌ هوشمند است که می‌تواند به کمک تجهیزات و خدمات شرکت یوتک(UTECH) مکان زندگی امن و آرام و هوشمند شما را در این جامعه تأمین کند.