021 - 72974000

آسان‌ترین راهی که شما را متقاعد می کند به خانه هوشمند نیاز دارید

چرایی نیاز به خانه هوشمند   من اغلب وقتی وارد یک رستوران عجیب و غریب می شوم دو فکر سریعا از ذهنم عبور می کند: اول اینکه آیا تصمیم درستی گرفته ام و دوم اینکه از منو چه چیزی سفارش بدهم؟ اینکه آیا به دنبال یک خانه هوشمند بروید یا نه، احساسی مشابه است و…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.