021 - 72974000

بررسی لامپ وای‌فای هوشمند Tapo روشنایی هوشمند ساده

لامپ وای‌فای هوشمند تاپو چیست؟   این لامپ هوشمند خیلی پیچیده نیست – یک لامپ با نور سفید ساده است، بدون هیچ انتخاب رنگ پیچیده‌تری یا حتی تنظیمات تنظیمات طیف و گرمای رنگ. بهترین مدل لامپ‌های هوشمند: لامپ های Philips Hue، Ikea، Osram و… هستند.   از لامپ وای‌فای هوشمندTapoچه کارهایی برمی‌آید؟   این یک…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.