021 - 72974000
کنترل اتاق کودک

کنترل اتاق کودک

برخی از خانواده ها هستند که نگران کودکان خود در حین خواب هستند. اما با استفاده از تجهیزات هوشمند میتوانند به کنترل اتاق کودک حتی در حین خواب بپردازند.. در اینجا به چند سناریوی کاربردی برای مراقبت از کودکان اشاره میکنیم. -ساده ترین راه برای مشاهده وضعیت فرزندان خردسال، کنترل اتاق کودک است. شما می…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.