021 - 72974000

کنتور هوشمند: سیاست‌های احمقانه، تجربه شاهانه

کنتور هوشمند کنتور برق هوشمند یک ایده عالی است. این کنتور،  فرصت هایی را برای مصرف کنندگان و فروشندگان لوازم برقی ارائه می دهند تا برنامه های نوآورانه‌ای را برای صرفه جویی در مصرف برق و پول اعمال کنند. کنتورهای هوشمند که به لوازم هوشمند و اینترنت گره خورده اند در واقع راه آینده هستند.…

با یوتـــک همکاری کنید

سال‌ها است که هوشمندسازی خانه‌ها، بیمارستان‌ها، ادارات و حتی باغ‌ها و گلخانه‌ها بحث اصلی علاقه‌مندان این صنعت، مهندسین و مدیران شهری است. در جهان امروز که به‌ سرعت در حال پیشروی به سمت استفاده از هوش مصنوعی است، این خانه‌ هوشمند است که می‌تواند به کمک تجهیزات و خدمات شرکت یوتک(UTECH) مکان زندگی امن و آرام و هوشمند شما را در این جامعه تأمین کند.