021 - 72974000

“نت زیرو( Net Zero)” ما کجای این جهان ایستاده‌ایم؟

نت زیرو( Net Zero) ششمین گزارش ارزیابی (AR6) هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی (IPCC) که به تازگی منتشر شده است، نشان می دهد که اقدامات اقلیمی برای جلوگیری از مخرب ترین تاثیرات تغییرات آب و هوایی به طور چشمگیری رشد کرده است. کسب‌وکارها با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG)  در نوع و شیوه…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.