021 - 72974000

سیستم هدایت هوشمند پارکینگ

سیستم هدایت هوشمند پارکینگ

با مدرن شدن شهرها و کشورها، تعداد ماشین ها به شدت بالا رفته است و مسئله پیدا کردن فضا برای پارک ماشین به معضل بزرگی تبدیل شده است. تقاضا برای استفاده از پارکینگ ها از فضاهای موجود بسیار بیشتر است و این به خودی خود مشکل بزرگی است. شرکت هوشمند پارس راهکارهای مناسبی را برای حل مشکل فوق، با راه اندازی سیستم های کنترل و هدایت در پارکینگ ارائه شده توسط این شرکت، ارائه می دهد.

راه اندازی سیستم کنترل و هدایت هوشمند پارکینگ

ابتدا به بررسی لزوم راه اندازی سیستم کنترل و هدایت هوشمند پارکینگ می پردازیم. پس از آن نیازی که به راه اندازی این سیستم احساس می شود را بیان خواهیم کرد.

مشکلات رایج

اما مشکلات رایج در سیستم های کنترل پارکینگ سنتی عبارتند از:

  1. مدیران پارکینگ ها اطلاعات دقیقی از تعداد فضاهای پارک خالی ندارند و معمولاٌ به چک کردن ساده بسنده می کنند.
  2. ماشینی که وارد پارکینگ می شود تنها به فضاهای خالی در اطراف ورودی پارکینگ بسنده می کند و این باعث راه بندان می شود.
  3. معمولا افرادی در پارکینگ باید فضاهای خالی را چک کنند. همچنین ماشین های جدید را به سمت فضاهای خالی هدایت کنند. بنابراین باعث افزایش هزینه خواهد شد.
  4. مدیر پارکینگ برآوردی از فضاهای خالی در ساعات مختلف ندارد. این مشکل باعث می شود در بهینه جا دادن ماشین ها خوب عمل نکند.

نمایش فضای خالی در پارکینگ با استفاده از نمایشگر

در این سیستم در هر فضا یک سنسور التراسونیک نصب می شود و اطلاعات پردازش شده روی نمایشگر نشان داده می شود. با توجه به این نمایشگر ها کاربر می تواند فضای خالی در پارکینگ را شناسایی کند.

در این سیستم در هر فضای پارک روی سقف یک سنسور التراسونیک نصب می شود و اطلاعات سنسورها در تجهیزی به نام Node Controller ذخیره می شود. این کنترلر ها دیتاهای ورودی را با توجه به قوانین خاصی تغییر داده و دیتاهای جدید را به کنترلر مرکزی ارسال می کند. و کنترلر مرکزی دیتاها را پردازش کرده و فرمانهای مناسب را به نمایشگرها ارسال می کند. این نمایشگرها ماشین های ورودی را به سمت فضاهای خالی هدایت می کنند. در این سیستم تمامی دیتاها در یک کامپیوتر به عنوان سرور ذخیره خواهد شد و نرم افزار کنترلی مناسبی در اتاق کنترل نصب خواهد شد که اطلاعات را از سرور استخراج می کند و نمایش می دهد.

تگ های پست

اخبار و مقالات مرتبط

How to Choose a College Papers Writing Service

There are many factors to consider when looking for college essay writing services. The speed with which the ordering process can be completed and protection of payments are two crucial aspects to consider when looking for services for writing college papers. For security reasons an online service must have various payment options, as well as…

How to Choose a College Papers Writing Service

There are many factors to consider when looking for college essay writing services. The speed with which the ordering process can be completed and protection of payments are two crucial aspects to consider when looking for services for writing college papers. For security reasons an online service must have various payment options, as well as…

How Can I Hire Someone to Write My Essay Cheap?

Perhaps you’ve asked “How do I locate an expert to assist me in writing an essay at a low cost?” There are many choices, but it is important to be aware of a few key factors. If you’re having a difficult writing your essay, or you’re worried that you’ll get a mark which is less…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.