021 - 72974000
اقتصاد در اینترنت اشیا

اقتصاد در اینترنت اشیا / Economics in the iot

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که جهان در آستانه یک دوره جدید از فن‌آوری اطلاعات و تاثیر اقتصاد در اینترنت اشیا قرار دارد. یکی از عناصر آن نوآوری، توسعه فن‌آوری ارتباطات (CT) است. بدین ترتیب که شبکه‌های ارتباطی بین ماشین‌ها و اینترنت گسترده‌تر را ایجاد می‌کند و “اینترنت اشیا” نامیده می‌شود.  بازار جهانی اینترنت…

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.