021 - 72974000

گجت ها و اقتصاد مدور

گجت ها و اقتصاد مدور

گجت ها و اقتصاد مدور ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. گجت ها و دستگاه های متصل  یک عامل بزرگ در تضعیف اقتصاد مدور هستند. به عنوان مثال تلفن های همراه از فلزات گرانبها در ساخت خود استفاده می کنند. اما در بیشتر موارد، این دستگاه ها برای استفاده در آینده بازیابی نمی شوند. همه ما می دانیم که تلفنهای هوشمند بهتر و سریعتر همیشه در افق هستند. بیشتر ما در طی دو سال تلفن های خود را تعویض می کنیم. آیا تلفن‌های قدیمی ما واقعا در پایان زندگی شان هستند ؟

این مورد را در نظر بگیرید که اگر سازنده دستگاه های جدید از منابع تجدید ناپذیر استفاده کنند و ما از آنها استفاده کنیم و آنها را دور بریزیم، چه مدت زمانی طول می کشد تا منابع مورد نیاز برای ساخت این دستگاه ها به پایان برسد؟

منابع در دستگاههای دور ریخته شده ای که در برخی محل‌های دفن زباله قرار دارند ، گرفتار خواهند شد. آنها در آن مرحله دیگر برای مصرف کنندگان مفید نیستند و دیگر از اقتصاد حمایت نمی کنند. بر اساس نکته ای که گفتیم، این یک مدل پایدار نیست که فکر کنیم به عنوان یک صنعت یا مصرف کننده می‌توانیم به استفاده از منابع در دستگاه‌های بدون طراحی بازیافت ادامه دهیم.

 

تگ های پست

اخبار و مقالات مرتبط

How to Choose a College Papers Writing Service

There are many factors to consider when looking for college essay writing services. The speed with which the ordering process can be completed and protection of payments are two crucial aspects to consider when looking for services for writing college papers. For security reasons an online service must have various payment options, as well as…

How to Choose a College Papers Writing Service

There are many factors to consider when looking for college essay writing services. The speed with which the ordering process can be completed and protection of payments are two crucial aspects to consider when looking for services for writing college papers. For security reasons an online service must have various payment options, as well as…

How Can I Hire Someone to Write My Essay Cheap?

Perhaps you’ve asked “How do I locate an expert to assist me in writing an essay at a low cost?” There are many choices, but it is important to be aware of a few key factors. If you’re having a difficult writing your essay, or you’re worried that you’ll get a mark which is less…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

با یوتـــک همکاری کنید

حتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه هوشمند به صورت باورنکردنی تکرار می شود. سال هاست که مبحث هوشمند سازی خانه، بیمارستان، ادارات و حتی باغ ها و گلخانه ها مطرح شده است.